onsdag 25 juli 2018

2018

Törnskata
Törnskata

fredag 1 januari 2016


År 2016 

Sidensvans


 Sidensvans


 Sidensvans


Sidensvans


Sidensvans


Trädkrypare


Trädkrypare


Trädkrypare


Större hackspett


Steglits


Steglits


Steglits


Entita


  
Entita


Steglits


Steglits


Steglits


Steglits


Steglits


Större hackspett


Bergfink


Entita


Bergfink hane


Bergfink hona


Nötväcka


Entita


Skata


Bofink hane


Koltrast


Koltrast


Bergfink


Gransångare


Gråsiska


Rödhake


Rödhake


Gråsiska


Gransångare


Gråsiska


Rödhake


GransångareUng rödhakeUng rödhake 


Lövsångare


Lövsångare


Ung rödhake


Lövsångare


LövsångareLägg till bildtext


Rödhake
Rödstjärt

Svarthätta hane


Svarthätta hane


Entita


GrönsiskaBlåmes


Lövsångare


Entita

Ung törnskata


Törnsångare


Törnskata med ungar
Skata och tornfalkTornfalk


Tornfalk


Tornfalk


Tornfalk

Svart rödstjärtBuskskvätta


Buskskvätta


Buskskvätta


Buskskvätta


TörnsångareBuskskvätta


Törnsångare


RödstjärtBuskskvätta


 Buskskvätta
  

BuskskvättaVigg hane


Vigg hona med unge


Vigg hane
GrönsiskaPilfinkarSkarvEjder honaGravandStorlomSädesärlaSädesärlaSädesärlaEjder haneEjder haneEjder hona

Ung rödstjärt
Knipa ungar
Ung knipa
Ung knipa
Ung kanadagåsStorlom


StorlomGrå flugsnappare


Grå flugsnappare


Storlom

Storlom med fish


Storlom med ungar

Storlom 

Storlom med ungar


Familjen storlom

Storlom matar unge

Storlom med unge


Storlom


Storlom

Storspov


Storspov

 Storspov

 
Storspov


Ung storspov 


Ung storspovTofsvipa 


Ung tofsvipa 


Ung Tofsvipa Ung tofsvipa

Svartvit flugsnappare haneTofsvipaDuvaSparv
Svartvit flugsnappare hane

Svartvit flugsnappare

 

Svartvit flugsnappareSvartvit flugsnappareSvartvit flugsnappareSvartvitflugsnappare
Svartvitflugsnappare
Knipa med ungar
Knip ungar
Lägg till bildtextSmåskrakeEjderKoltrast
Ejder med ungar
Ejder med unge
Ejder ungar
Lägg till bildtext
GravandKnipaGräsand hona
Gräsand hona  
Gäss

Svarthakedopping
Gås
Gås
Svarthakedopping i regn
Lägg till bildtext
Lägg till bildtext

Gräsand hona
Svarthakedopping

Gräsands hona
Svarthakedopping Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
SvarthakedoppingKnipa
Svarthakedopping

 Lägg till bildtext
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Gås
Gås
Svarthakedopping
Rödhake Grönfink
Grönfink
NötväckaNötväckaBofink


 
SteglitsTrana
Steglits
Steglits
Entita
Nötväcka

steglitsGråsiskaGråsiska
Koltrast

Kaja
Gråsiska
Gråsiska
Gråsiska
Gråsiska
Grååsiska
Gråsiska
GråsiskaGråsiskaGråsiskaGråsiskaGråsiska