måndag 13 januari 2014

År 2014



Blåmes







Järnsparv







Gråsiska







Sidensvans







Entita







Sidensvans








Svartmes







Svartmes







Svartmes







Talgoxe






Nötväcka







Svartmes






Svartmes


 



Entita



 



Entita







Nötväcka







gråsiska







Nötväcka







Lövsångare







Nötväcka
 






Entita







Stenknäck







Steglits








Grönfink







Större hackspett







Steglits








Större hackspett







Domherre hane







Pilfink
 






Pilfink







Nötväcka






Steglits i skymmningen






Större hackspett











Steglits








Steglits








Grönsiska







Grönsiska







Grönsiska







Entita







Grönsiska







Gråsiska







Grönsiska







Svartmes







Grönsiska







Större hackspett








Pilfink

 





Domherre hane







Större hackspett







Nötväcka







Pilfink








Svartmes







Domherre hona







Grönsiska








Entita







Gråsiska







Domherre hane







Pilfink







Gråsiska







Hackspett







Blåmes








Lägg till bildtext






Svartmes






Gråsiska






Gråsiska






Blåmes






Gråsiska








Domherre hane







Grönsiska







Svartmes







Sidensvans







Entita







Blåmes







Pilfink







Blåmes







Domherre hane







Talltita







Domherre hane







Grönfink







Grönfink







Entita







Talgoxe







Pilfink







Gråsiska






Nötväcka







Gråsiska







Svartmes







Kaja







Svartmes







Blåmes







Gråsiska








Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska







Domherre hane







Svartmes







Nötväcka







Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska







Gråsiska






Talltita







Domherre







Domherre hona







Nötväcka







Svartmes








Svartmes