måndag 2 januari 2017


2017


JärnsparvTaltrast


Järnsparv


Järnsparv


Järnsparv


Rödhake


Rödhake


Rödhake

Svarthakedopping


Svarthakedopping

Svarthakedopping


Grönsiska


Grönsiska


Grönsiska


Tranor


Tranor


Sidensvans

Sidensvans

Gråsiska


Gråsiska


Gråsiska

Gråsiska


Gråsiska


Gråsiska


Björktrast


Björktrast


Steglits


Gråsiska


Svarthakedopping


Sidensvans

Sidensvans

Sidensvans

Sidensvans

Sidensvans

Koltrast

Steglits